Veiklos ataskaitos http://pazinkpasauli.com//page15.php 2017 m. 2018.05.27 11:58:45 AM  
2017 m. Veiklos ataskaita

1. Vadovas – Jordanas Golovinas
2. Samdomi darbuotojai – nebuvo.
3. Veikla – sukurtas projektas „Parko pramoga“ , parengta techninė užduotis,vykdymas atidėtas iki investuotojo pasijungimo ar nuosavų lėšų pakankamumo .
4. Rėmėjai – fiziniai asmenys , skyrę 2 % nuo GPM sumoje 5675 eur.
5. Pajamos – išlaidos, likutis. Nors projektas ir sukurtas , tačiau dar nerealizuotas, kitų įnašų nuolatinių dar nėra . Išlaidų per laikotarpį teko patirti 3769 eur. Bendros pajamos sudarė 5675 eur. 2017 m. pabaigos likutis sudarė 4556 eur.


]]>
http://pazinkpasauli.com/page15.php?post=4
2016 m. 2017.04.10 1:53:50 PM 2016 m. Veiklos ataskaita
 
1.   Vadovas – Jordanas Golovinas
2.   Samdomi darbuotojai – nebuvo
3.   Veikla – įgyvendintas projektas “Kelionė su misija”, projekto partnerių senamiesčio klubo “Rotoract” pagalba atrinktas ir apdovanotas nugalėtojas. Jau rėmėjų “Turkish Airlines” dėka įsteigtas apdovanojimas – kelionė pasirinkta   kryptimi pirmyn atgal. Širdinga padėka visiems projektą palaikantiems.
4.   Rėmėjai – VšĮ “Pasaulio pažinimo paramos ir premijų fondas” veikla visuomenei yra įdomi, todėl suorganizuoti apdovanojimų projektai “Kelionė su misija” ir edukacinis projektas “Miestas ir pasaulis” sulaukė aktyvaus dirbančiųjų šalies šalies piliečių palaikymo bei organizacijų taip pat įsteigtais įvairiais prizais. Sulaukta paramos iš VMI – 4578 Eur.
5.   Pajamos – išlaidos, likutis. Komercinės veiklos dar nebuvo, sukurto produkto, kuris būtų nuolatos visų perkamas taip pat nebuvo. Išlaidų teko patirti, kaip ir organizuojant apdovanojimų projektą taip pat. Pajamų buvo negausiai pagal sukurtą visuomeninį edukacinį projektą moksleiviams “Miestas ir pasaulis” ir jo įrangos nuomą. Lėšų projekto išlaidoms pakako, o 2016 m. pabaigos likutis sudarė – 3068,17 Eur.


]]>
http://pazinkpasauli.com/page15.php?post=3
2015 m. 2016.01.19 8:53:41 AM  

2015-ųjų veiklos ataskaita

 

 1. Vadovas – nuo paskyrimo – Jordanas Golovinas, veikia įstaigos vardu ištisus 2015-uosius metus.

 2. Samdomi darbuotojai – samdomų darbuotojų nebuvo, projektuose pakako savanorių.

 3. Veikla – įgyvendintas visuomeninis pristatomasis projektas – interaktyvus žaidimas „Pažink savo miestą kitaip“. Projekto tikslas – supažindinti visuomenę su mūsų organizacija. Plačiau taisyklėse http://pazinkpasauli.com/page1.php. Projektą įgyvendino Klaipėdos valstybinės kolegijos pasitelkta savanorių studentų grupė bei kiti pavieniai savanoriai. Širdinga padėka šiai įstaigai, jos žmonėms bei savanoriams.

 4. Rėmėjai – VŠĮ „Pasauio pažinimo paramos ir premijų fondas“ veikla visuomenei yra įdomi, todėl projektas remiamas idėjiškai (savanorių gausa), finansiškai ir įsteigtais prizais. VŠĮ „Pasaulio pažinimo paramos ir premijų fondas“ savanorių dėka organizuotas projektas „Pažink savo miestą kitaip“ pritraukė aktyvaus Klaipėdos mieste dirbančių organizacijų palaikymo įsteigiant prizus, bei teikiant paslaugas. VŠĮ „Pasaulio pažinimo paramos ir premijų fondas“ taip pat gavo paramos pervestais mokėjimais 3250 Eur

 

1) 2250 Eur iš VMI 2% gyventojų pajamų mokesčio dalies bendroje sumoje;

2) kiti rėmėjai 1000 Eur sumai.

 1. Pajamos-išlaidos – nors komercinės ūkinės veiklos nebuvo, tačiau išaidų projektui „Pažink savo miestą kitaip“ patirti teko. Šios išlaidos, įskaitant 2014 12 31 susidariusią skolą steigėjui buvo sugrąžintos. Metų pabaigai lėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 1655,16 Eur. ]]>
http://pazinkpasauli.com/page15.php?post=2
2014 m. 2015.05.18 3:34:57 PM  

2014 m. veiklos ataskaita

 

 

Vadovo paskyrimas: paskirtas Jordanas Golovinas


 1.  

  Samdomi darbuotojai: 2014 12 17 – 2014 12 31 laikotarpiu VŠĮ „Pasaulio pažinimo paramos ir premijų fondas“ darbuotojų neturėjo.

 2.  

  Veiklos vykdymas: veiklos 2014-ais m. vykdoma nebuvo.

 3.  

  Pajamos-išlaidos“: vykdomos veiklos nebuvo – pajamų taip pat. Todėl su steigimu susijusios išlaidos 680,00 Lt steigėjui Jordanui Golovinui bus kompensuojamos ateinančiais 2015-ais m., kursu 1 Eur = 3,4528 LTL, viso 196,94 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 94 centai).

 

 

 ]]>
http://pazinkpasauli.com/page15.php?post=1